เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง


30 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.
นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปี 2564
เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ประชาชนในเขตพื้นที่
ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง ฉบับที่ 3 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ชั้น 3
2023-02-22
2023-02-02
2023-01-13
2023-01-11
2023-01-08
2022-12-01
2022-11-23
2022-11-04
2022-10-21
2022-10-10