เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


เปิดโครงการจัดตั้งศูนย์กักกันและดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม


2 สิงหาคม 2564 เวลา 10.09 น.
พลตรี สวราชย์ แสงผล รองแม่ทัพ ภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดโครงการจัดตั้งศูนย์กักกันและดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม พร้อมด้วย พลโท วีระพงศ์ คงเกษม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ นายกิตติศักดิ์ พิลาศเอมอร ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ร่วมพิธีเปิดศูนย์กักกันประชาชนกลุ่มเสี่ยงฯ
ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21,นายอำเภอเมืองนครราชสีมา,ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองฯ, สมาชิกสภาผู้แทนฯ เขต 2, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เขต 3,รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี, กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองไผ่ล้อม ซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีทุกคน ยึดหลัก D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร , สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ,ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และการตรวจวัดอุณหภูมิ ณ สนามกีฬาทหาร กองทัพภาคที่ 2 อ.เมือง จ.นครราชสีมา
2023-02-22
2023-02-02
2023-01-13
2023-01-11
2023-01-08
2022-12-01
2022-11-23
2022-11-04
2022-10-21
2022-10-10