เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


มอบธงให้กับหมู่บ้านที่ ปลอดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บ้านบุ่งตาหลั่ว หมู่ 2 เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม


2 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น.
นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พร้อม นายชนะ ธรณีทอง นายอำเภอเมืองนครราชสีมา
ลงพื้นที่ มอบธงให้กับหมู่บ้านที่ ปลอดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บ้านบุ่งตาหลั่ว หมู่ 2 เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม โดยมีนายอภิชาต หอมวิเศษ กำนันตำบลหนองไผ่ล้อม เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปติดเป็นสัญลักษณ์สร้างความมั่นใจและกระตุ้นให้ประชาชนทุกคนร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติตนตามมาตรการ ขับเคลื่อนชุมชนให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2023-02-22
2023-02-02
2023-01-13
2023-01-11
2023-01-08
2022-12-01
2022-11-23
2022-11-04
2022-10-21
2022-10-10