เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


มอบธงให้กับหมู่บ้านที่ ปลอดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บ้านบุ่งตาหลั่ว หมู่ 2 เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม


2 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น.
นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พร้อม นายชนะ ธรณีทอง นายอำเภอเมืองนครราชสีมา
ลงพื้นที่ มอบธงให้กับหมู่บ้านที่ ปลอดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บ้านบุ่งตาหลั่ว หมู่ 2 เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม โดยมีนายอภิชาต หอมวิเศษ กำนันตำบลหนองไผ่ล้อม เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปติดเป็นสัญลักษณ์สร้างความมั่นใจและกระตุ้นให้ประชาชนทุกคนร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติตนตามมาตรการ ขับเคลื่อนชุมชนให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2023-08-23
2023-08-07
2023-07-21
2023-07-21
2023-07-12
2023-07-03
2023-06-26
2023-05-31
2023-05-23
2023-02-28