เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำหนองไผ่ล้อม หมู่ 1 และ หมู่ 7


4 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น.
ทางเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม นำโดย นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พร้อมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลงพื้นที่ แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำหนองไผ่ล้อม หมู่ 1 และ หมู่ 7
#เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ได้รับความเดือดร้อนด้านน้ำ จึงไม่มีน้ำใช้สอยอุปโภคบริโภค
2023-02-22
2023-02-02
2023-01-13
2023-01-11
2023-01-08
2022-12-01
2022-11-23
2022-11-04
2022-10-21
2022-10-10