เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ตรวจเยี่ยมพื้นที่ศูนย์พักคอย ผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


5 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.
นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม พลโท วีระพงศ์ คงเกษม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นางจิตติมา ปางเศรณี รองปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
ร่วมตรวจเยี่ยมพื้นที่ศูนย์พักคอย ผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โดยมี พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมพื้นที่ศูนย์พักคอย ผู้ป่วยโควิด-19 ในครั้งนี้
2022-12-01
2022-11-23
2022-11-04
2022-10-21
2022-10-10
2022-10-01
2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04