เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
 


ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กอ่อน ก่อนวัยเรียน บชร.2


เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 นายไพบูลย์ พฤกษ์พนาเวศ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม พร้อมด้วย พล.ต. มารุต ลิ้มเจริญ ผบ.บชร2 ร่วมตรวจเยี่ยม ศูนย์เด็กเล็ก บชร.2 เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บชร.2 ให้มีมาตรฐานเดียวกัน กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมต่อไป
2024-05-31
2024-05-24
2024-05-22
2024-02-23
2024-02-15
2024-01-26
2024-01-16
2024-01-10
2024-01-08
2023-12-07