เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กอ่อน ก่อนวัยเรียน บชร.2


เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 นายไพบูลย์ พฤกษ์พนาเวศ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม พร้อมด้วย พล.ต. มารุต ลิ้มเจริญ ผบ.บชร2 ร่วมตรวจเยี่ยม ศูนย์เด็กเล็ก บชร.2 เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บชร.2 ให้มีมาตรฐานเดียวกัน กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมต่อไป
2021-11-29
2021-11-22
2021-11-15
2021-11-10
2021-10-21
2021-10-18
2021-10-12
2021-10-01
2021-09-16
2021-09-09