เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
 


ตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลหนองไผ่ล้อม


นายไพบูลย์ พฤกษ์พนาเวศ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลหนองไผ่ล้อม เพื่อรับทราบถึงปัญหาและความต้องการของ กศน.ตำบลหนองไผ่ล้อม เพื่อนำไปเป็นแนวทางการพัฒนาให้ กศน.ตำบลหนองไผ่ล้อม ให้ดียิ่งๆขึ้นไป
2024-05-31
2024-05-24
2024-05-22
2024-02-23
2024-02-15
2024-01-26
2024-01-16
2024-01-10
2024-01-08
2023-12-07