เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลหนองไผ่ล้อม


นายไพบูลย์ พฤกษ์พนาเวศ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลหนองไผ่ล้อม เพื่อรับทราบถึงปัญหาและความต้องการของ กศน.ตำบลหนองไผ่ล้อม เพื่อนำไปเป็นแนวทางการพัฒนาให้ กศน.ตำบลหนองไผ่ล้อม ให้ดียิ่งๆขึ้นไป
2021-12-24
2021-11-29
2021-11-22
2021-11-15
2021-11-10
2021-10-21
2021-10-18
2021-10-12
2021-10-01
2021-09-16