เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


2 กุมภาพันธ์ 2565 Big Cleaning day


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.
นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม มอบหมายให้

จัดกิจกรรม Big Cleaning day โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,กองช่าง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


ลงพื้นที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด กวาดใบไม้ ตัดหญ้าและเก็บขยะ ให้น่าอยู่ สวยงาม ปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณ โดยรอบลานม้าเดิน บุ่งตาหลั่วตอนล่าง เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา

2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-07
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-09
2022-05-05