เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


มอบวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกัน และการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ให้กับ ชุมชน บ้านบุ่งตาหลั่วหมู่ที่ 2


4 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น.
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่
มอบวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกัน และการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ให้กับ ชุมชน บ้านบุ่งตาหลั่วหมู่ที่ 2 ในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

2022-12-01
2022-11-23
2022-11-04
2022-10-21
2022-10-10
2022-10-01
2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04