เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ร่วมมอบทุนการศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ณ โรงเรียนโยธินนุกูล


5 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น.
นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินนุกูล ร่วมมอบทุนการศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)
ณ โรงเรียนโยธินนุกูล เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา

2022-12-01
2022-11-23
2022-11-04
2022-10-21
2022-10-10
2022-10-01
2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04