เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ติดตามการติดตั้งสถานีวัดคุณภาพอากาศ ณ บริเวณรั้วด้านหน้า อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา


เวลา 15.30 น. นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม พร้อม พลโท วีระพงศ์ คงเกษม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม ติดตามการติดตั้งสถานีวัดคุณภาพอากาศ ณ บริเวณรั้วด้านหน้า อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก กรมควบคุมมลพิษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมที่กระจายปกคลุมในพื้นที่ตำบลหนองไผ่ล้อม เพื่อนำมาประกอบการขับเคลื่อนนโยบายรวมถึงหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนต่อไป

2022-12-01
2022-11-23
2022-11-04
2022-10-21
2022-10-10
2022-10-01
2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04