เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม


7 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.
นายกิตติศักดิ์ พิลาศเอมอร ปลัดเทสบาลฯ ประธานกรรมการ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองและเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ
ร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทสบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

2022-12-01
2022-11-23
2022-11-04
2022-10-21
2022-10-10
2022-10-01
2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04