เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


มอบวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกัน และการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ให้กับคณะกรรมการชุมชนและอสม. ในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 4 ชุมชน


7 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น.
นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่กองสาธรณสุขและสิ่งแวดล้อม
มอบวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกัน และการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ให้กับคณะกรรมการชุมชนและอสม. ในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 4 ชุมชน ได้แก่
- ชุมชน ครองฟ้า
- ชุมชน แดนนภา
- ชุมชน พิทักษ์เวหา
- ชุมชน อากาศโยธิน

2022-12-01
2022-11-23
2022-11-04
2022-10-21
2022-10-10
2022-10-01
2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04