เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
 


ประชุมมอบหมายนโยบายงานต่างๆ ให้กับ กองช่าง กองสาธารณสุขฯ และงานป้องกันฯ


7 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น.
นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม นายกิตติศักดิ์ พิลาศเอมอร ปลัดเทศบาลฯ นางจิตติมา ปางเศรณี รองปลัดเทศบาลฯ และ หัวหน้าส่วนราชการฯ
ร่วมประชุมมอบหมายนโยบายงานต่างๆ ให้กับ กองช่าง กองสาธารณสุขฯ และงานป้องกันฯ ณ ห้องนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม

2023-11-30
2023-11-22
2023-11-20
2023-10-25
2023-10-19
2023-08-23
2023-08-07
2023-07-21
2023-07-21
2023-07-12