เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ประชุมมอบหมายนโยบายงานต่างๆ ให้กับ กองช่าง กองสาธารณสุขฯ และงานป้องกันฯ


7 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น.
นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม นายกิตติศักดิ์ พิลาศเอมอร ปลัดเทศบาลฯ นางจิตติมา ปางเศรณี รองปลัดเทศบาลฯ และ หัวหน้าส่วนราชการฯ
ร่วมประชุมมอบหมายนโยบายงานต่างๆ ให้กับ กองช่าง กองสาธารณสุขฯ และงานป้องกันฯ ณ ห้องนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม

2022-12-01
2022-11-23
2022-11-04
2022-10-21
2022-10-10
2022-10-01
2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04