เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


มอบถุงยังชีพปันน้ำใจพร้อมสเปรย์แอลกอฮอล์จาก นายเกษม ศุภรานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต 1 กับให้ 4 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม


8 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น.
นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นางจิตติมา ปางเศรณี รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน กองสาธารณสุข กองสวัสดิการสังคม และงานป้องกันฯ
ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพปันน้ำใจพร้อมสเปรย์แอลกอฮอล์จาก นายเกษม ศุภรานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต 1 กับให้ 4 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ได้แก่
1. ชุมชนทหาร ศปภอ.ทบ.1
2. ชุมชนครองฟ้า
3. ชุมชมบ้านหนองนกยูง หมู่ที่ 7
4. ชุมชนบ้านบุ่ง หมู่ที่ 1

2022-12-01
2022-11-23
2022-11-04
2022-10-21
2022-10-10
2022-10-01
2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04