เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ขอเชิญร่วมงาน “กิ๋นปลาริมบุ่ง” ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่


เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม กำหนดจัดงาน “กิ๋นปลาริมบุ่ง” ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ บริเวณสวนสาธารณะบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 (บุ่งล่าง) ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชน และองค์กรประชาชนในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา และเป็นการส่งเสริมให้สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเป็นสถานที่จัดงานกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมาย ได้แก่ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การให้ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ปลาพื้นบ้าน การแข่งขันกีฬาชุมชน การประกวดภาพวาดในหลวงของแผ่นดิน การเชิญชวน ช้อป ชม ชิม อาหารสะอาด ปลอดภัยจากปลา และยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
2021-11-29
2021-11-22
2021-11-15
2021-11-10
2021-10-21
2021-10-18
2021-10-12
2021-10-01
2021-09-16
2021-09-09