เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
 


ประชุมแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) โครงการของสถานศึกษาสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และของกองศึกษาในแผนพัฒนาการศึกษา เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570)


27 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.
พลโทวีระพงศ์ คงเกษม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม ประธานการประชุม นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ พนักงานเจ้าหน้าที่กองการศึกษา
ร่วมประชุมแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) โครงการของสถานศึกษาสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และของกองศึกษาในแผนพัฒนาการศึกษา เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570)

2024-07-01
2024-06-30
2024-05-31
2024-05-24
2024-05-22
2024-03-21
2024-02-23
2024-02-15
2024-01-31
2024-01-26