เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2566-2570)


เวลา 10.00 น.
นายกิตติศักดิ์ พิลาศเอมอร ประธานการคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2566-2570)
ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบหนองไผ่ล้อม

2024-07-01
2024-06-30
2024-05-31
2024-05-24
2024-05-22
2024-03-21
2024-02-23
2024-02-15
2024-01-31
2024-01-26