เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
 


สาธิตการฝึกระเบียบแถว และ การฝึกใช้อุปกรณืดับเพลิง เครื่องช่วยหายใจSCBA. จากเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครนครราชสีมา


29 ตุลาคม 2564 เวลา 11.30 น.
#งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม และ นายศุภฤกษ์ บุญมา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ ร่วมฟังการสาธิตการฝึกระเบียบแถว และ การฝึกใช้อุปกรณืดับเพลิง เครื่องช่วยหายใจSCBA.
จากเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครนครราชสีมา ที่มาให้ความรู้กับบุคลากร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (ศาลาแดง)

2024-07-01
2024-06-30
2024-05-31
2024-05-24
2024-05-22
2024-03-21
2024-02-23
2024-02-15
2024-01-31
2024-01-26