เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


มอบกระเช่าแก่ นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม และ พลโท วีระพงศ์ คงเกษม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี


18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น.
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลโนนฝรั่ง มอบกระเช่าแก่ นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม และ พลโท วีระพงศ์ คงเกษม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เนื่องจากเป็นผู้ประสาน ในการขอรับรถทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล เพื่อใช้ในการบริการประชาชน ณ ห้องนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

2022-12-01
2022-11-23
2022-11-04
2022-10-21
2022-10-10
2022-10-01
2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04