เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด


โครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 400 บาทต่อเดือน เพื่อช่วยครอบครัวให้เลี้ยงดูเด็กไทยได้อย่างมีคุณภาพ ติดต่อสอบถามได้ที่ กองสวัสดิการสังคม โทร 044-934036 ต่อ 105
2021-11-29
2021-11-22
2021-11-15
2021-11-10
2021-10-21
2021-10-18
2021-10-12
2021-10-01
2021-09-16
2021-09-09