เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


เข้าพบ การตรวจราชการ ของ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ)


วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น.
นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม นายกิตติศักดิ์ พิลาศเอมอร ปลัดเทศบาลฯ นางจิตติมา ปางเศรณี รองปลัดเทศบาลฯ
ต้อนรับ พร้อมเข้าพบ การตรวจราชการ ของ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ)
ณ ท่าอากาศยานกองบิน 1 เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา

2023-02-22
2023-02-02
2023-01-13
2023-01-11
2023-01-08
2022-12-01
2022-11-23
2022-11-04
2022-10-21
2022-10-10