เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


เข้าพบ การตรวจราชการ ของ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ)


วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น.
นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม นายกิตติศักดิ์ พิลาศเอมอร ปลัดเทศบาลฯ นางจิตติมา ปางเศรณี รองปลัดเทศบาลฯ
ต้อนรับ พร้อมเข้าพบ การตรวจราชการ ของ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ)
ณ ท่าอากาศยานกองบิน 1 เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา

2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-07
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-09
2022-05-05