เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ร่วมให้กำลังใจคณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ ที่ช่วยกันทำความสะอาด และ ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณชุมชน บ้านบุ่งตาหลั่วหมู่ที่ 7


วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.
นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ พร้อม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯและเจ้าหน้าที่ กองช่าง และงานป้องกันฯ
ร่วมให้กำลังใจคณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ ที่ช่วยกันทำความสะอาด และ ตัดแต่งกิ่งไม้
บริเวณชุมชน บ้านบุ่งตาหลั่วหมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา

2023-02-22
2023-02-02
2023-01-13
2023-01-11
2023-01-08
2022-12-01
2022-11-23
2022-11-04
2022-10-21
2022-10-10