เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ร่วมให้กำลังใจคณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ ที่ช่วยกันทำความสะอาด และ ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณชุมชน บ้านบุ่งตาหลั่วหมู่ที่ 7


วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.
นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ พร้อม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯและเจ้าหน้าที่ กองช่าง และงานป้องกันฯ
ร่วมให้กำลังใจคณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ ที่ช่วยกันทำความสะอาด และ ตัดแต่งกิ่งไม้
บริเวณชุมชน บ้านบุ่งตาหลั่วหมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา

2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-07
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-09
2022-05-05