เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


เปิดโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลประจำปี 2565 "ชีวิตใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล 7 วัน อันตราย


วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.
นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วราชการ พนักงานเจ้าฟหน้าที่เทศบาลฯ
ร่วมเปิดโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลประจำปี 2565 "ชีวิตใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล 7 วัน อันตราย
ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9 (ศาลาแดง) เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา

2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-07
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-09
2022-05-05