เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ให้กำลังใจ พนักงานเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการดูดสิ่งปฏิกูล บริเวณชุมชน ช.พัน.3 และ ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณชุมชน พล.ร.3


วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.
นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ลงพื้นที่ให้กำลังใจ พนักงานเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการดูดสิ่งปฏิกูล บริเวณชุมชน ช.พัน.3 และ ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณชุมชน พล.ร.3
ในเขตบริเวณชุมชนบ้านพักทหาร เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา

2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-07
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-09
2022-05-05