เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ให้กำลังใจ พนักงานเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการดูดสิ่งปฏิกูล บริเวณชุมชน ช.พัน.3 และ ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณชุมชน พล.ร.3


วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.
นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ลงพื้นที่ให้กำลังใจ พนักงานเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการดูดสิ่งปฏิกูล บริเวณชุมชน ช.พัน.3 และ ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณชุมชน พล.ร.3
ในเขตบริเวณชุมชนบ้านพักทหาร เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา

2023-08-23
2023-08-07
2023-07-21
2023-07-21
2023-07-12
2023-07-03
2023-06-26
2023-05-31
2023-05-23
2023-02-28