เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ร่วมจิตอาสา ในงาน "Kick off ปฏิบัติการทั้งจังหวัดกำจัด PM 2.5"


วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น.
นางศุภาณันคงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้านเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
ร่วมจิตอาสา ในงาน "Kick off ปฏิบัติการทั้งจังหวัดกำจัด PM 2.5" เพื่อตรวจความพร้อมด้านทรัพยากรและปล่อยแถวชุดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและ
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-07
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-09
2022-05-05