เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


เข้าสวัสดีปีใหม่ และ ขอพรจาก นายณรงชนนฐ์ ดีปู่ ปลัดอำเภอ


วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 16.30 น.
นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม พร้อม สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
เข้าสวัสดีปีใหม่ และ ขอพรจาก นายณรงชนนฐ์ ดีปู่ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองนครราชสีมา ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา

2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-07
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-09
2022-05-05