เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อรับทราบและเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานต่างๆ ของเทศบาลฯ


วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น.
นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม พลโท วีระพงศ์ คงเกษม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินนุกูล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อรับทราบและเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานต่างๆ ของเทศบาลฯ
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-07
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-09
2022-05-05