เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


เข้าสวัสดีปีใหม่ ธนารักษ์และปรึกษาหารือ ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา


วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 14.30 น
นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม ปลัดเทศบาลฯ พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
เข้าสวัสดีปีใหม่ นางปุญชรัสมิ์ สินศักดิ์ชัย ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา และ ร่วมปรึกษาหารือ พูดคุยเพื่อแนะนำในการใช้พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ต่อไป

2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-07
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-09
2022-05-05