เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


นายกปรุใหญ่ เข้าสวัสดีปีใหม่


วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น.
นางฉมามาศ อินทรักษา นายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่ พร้อมคณะ เข้าสวัสดีปีใหม่ นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม
และ ขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคล ณ ห้องนายกเทศมนตรี สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-07
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-09
2022-05-05