เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


มอบถังขยะ กองร้อยกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี


วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 14.30 น.
นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ร่วมมอบถังขยะ แยกประเภท ให้แก่กองร้อยกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี

2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-07
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-09
2022-05-05