เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ทำความสะอาดลานม้าเดิน


วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น.
นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกวภาเทศบาล ปลัดเทศบาลฯ พนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ลงพื้นที่ ร่วมให้กำลังใจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณ โดยรอบลานม้าเดิน บุ่งตาหลั่วตอนล่าง ตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา

2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-07
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-09
2022-05-05