เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ตรวจการปรับปรุงไฟฟ้า


วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น.
นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกวภาเทศบาล ปลัดเทศบาลฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ กองช่าง
ลงพื้นที่ ตรวจการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ บริเวณสนามเด็กเล่น บริเวณบ้านพักทหาร หน้าโรงพยาบาลค่ายสุรนารี เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา

2023-08-23
2023-08-07
2023-07-21
2023-07-21
2023-07-12
2023-07-03
2023-06-26
2023-05-31
2023-05-23
2023-02-28