เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ขจัดเชื้อโรค ต้านโควิด 19 “ Big Cleaning Day ”


วันที่ 13 มกราคม 2565
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกันขจัดเชื้อโรค ต้านโควิด 19 “ Big Cleaning Day ” โดยมีบุคลากรจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมใจกันทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามจุดต่าง ๆ
โดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยง อาทิ เช่น ราวบันได มือจับประตู ฯลฯ
บริเวณพื้นที่อาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-07
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-09
2022-05-05