เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ตรวจสถานที่กิจการตามมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันโควิด-19


19 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น.
นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม พร้อม นายกิตติศักดิ์ พิลาศเอมอร ปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการพนักงานเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ลงพื้นที่ ตรวจสอบสถานที่ กิจการ ตามมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
บริเวณ หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 3 สถานที่ ดังนี้
1. มินิบิ๊กซี สาขาหน้า รพ.ค่ายสุรนารี
2. วิซโก้ สาขาหน้า รพ.ค่ายสุรนารี
3. ร้านอาหารเจ๊น้อยกระโทก

2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-07
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-09
2022-05-05