เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


มอบสิ่งของผู้กักตัว


  วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.
นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม พร้อม คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการพนักงานเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ร่วมมอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนกรณีผู้กักตัวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
บริเวณ ชุมชนบ้านบุ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา

2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-07
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-09
2022-05-05