เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ตรวจสถานกิจการตามมาตรการเฝ้าระวัง โควิด-19


19 มกราคม 2565 เวลา 21.00 น.
นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม พร้อม
นายกิตติศักดิ์ พิลาศเอมอร ปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการพนักงานเจ้าหน้าที่
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ลงพื้นที่ ตรวจสอบสถานที่ กิจการ ตามมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
บริเวณ หมู่ที่ 2 ร้านพริ้วบาร์ ตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา

2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-07
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-09
2022-05-05