เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


เข้ารับการตรวจ Antigen test kit (ATK) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19


วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.
นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม
เข้ารับการตรวจ Antigen test kit (ATK) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และนำไปใช้ในการ เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 2
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักร้อย

2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-07
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-09
2022-05-05