เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


งานป้องกันฯ ฝึกอบรมทบทวนความรู้ และ ทักษะการปฏิบัติงาน


วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.
นางศุภาณัน คงเกษฒภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม มอบหมายงานให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ร่วมฝึกอบรมทบทวนความรู้ และ ทักษะการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความชำนาญ และ เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือ เมื่อมีเหตุสาธารณภัยต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
บริเวณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9 (ศาลาแดง) เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา

2023-08-23
2023-08-07
2023-07-21
2023-07-21
2023-07-12
2023-07-03
2023-06-26
2023-05-31
2023-05-23
2023-02-28