เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


งานป้องกันฯ ฝึกอบรมทบทวนความรู้ และ ทักษะการปฏิบัติงาน


วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.
นางศุภาณัน คงเกษฒภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม มอบหมายงานให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ร่วมฝึกอบรมทบทวนความรู้ และ ทักษะการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความชำนาญ และ เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือ เมื่อมีเหตุสาธารณภัยต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
บริเวณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9 (ศาลาแดง) เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา

2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-07
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-09
2022-05-05