เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ดูดโคลนกองบิน


  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม มอบหมายงานให้ โดยผู้อำนวยการพนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำรถดูดสิ่งปฏิกูล บริเวณ ชุมชนพิทักษ์เวหา กองบิน 1 เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา

2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-07
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-09
2022-05-05