เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


เข้าต้อนรับนายอำเภอเมืองฯ


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม เข้าต้อนรับ และ แสดงความยินดี นายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง นายอำเภอเมืองนครราชสีมา ณ ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา

2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-07
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-09
2022-05-05