เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


#TIGERRUN #2022


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นาวาอากาศเอก พีรภัทร เกศวยุธ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมคณะ นำเสื้อ #TIGERRUN #2022 มอบให้แก่ นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม และคณะผู้บริหาร ณ ห้องนายกเทศมนตรี สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-07
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-09
2022-05-05