เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ทำความสะอาดลานม้าเดิน


วันที่ 17 กมุภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม พลโท วีระพงศ์ คงเกษม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ให้กำลังใจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะ และตัดหญ้า ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณ โดยรอบลานม้าเดิน บุ่งตาหลั่วตอนล่าง ตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา

2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-07
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-09
2022-05-05