เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


เปิดตลาดนัดพระเครื่องหัวทะเลโคราช


วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม ผลโท วีระพงศ์ คงเกษม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ร่วมเป็นประธานในพิธี เปิดตลาดนัดพระเครื่องหัวทะเลโคราช ประจำทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 05.00-14.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและอนุรักษ์พระเครื่อง และให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม และบริเวณใกล้เคียงมีรายได้หมุนเวียนในท้องถิ่น บริเวณ ลานม้าเดิน บุ่งตาหลั่วตอนล่าง ตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา

2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-07
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-09
2022-05-05