เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน


วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม ประธานการประชุม ผลโท วีระพงศ์ คงเกษม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯและเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการกองคลัง ท้องถิ่นอำเภอเมืองฯ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)และได้ทำการกักตัว เพื่อปรึกษาหารือช่วยเหลือ ต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนอไผ่ล้อม

2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-07
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-09
2022-05-05