เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุ


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม ปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ คณะอนุกรรมการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงกองทุนหลักประกันสุภาพเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-07
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-09
2022-05-05