เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


เลือกประธานชุมชน ซบร.ส่วนที่1 ส้วนที่2


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18.00 น. นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม พร้อม คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ร่วมคัดเลือกประธานชุมชน เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างเทศบาลกับชุมชนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป ณ ชุมชน ซบร. ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 ค่ายสุรนารี เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา

2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-07
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-09
2022-05-05