เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


คัดเลือกกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนท้องถิ่น


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม คณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม เพื่อคัดเลือกกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตลุ่มน้ำมูล ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำป่าสัก และลุ่มน้ำบางปะกง ของจังหวัดนครราชสีมา ณ โรงแรมรายา แกรนด์ จังหวัดนครราชสีมา

2023-08-23
2023-08-07
2023-07-21
2023-07-21
2023-07-12
2023-07-03
2023-06-26
2023-05-31
2023-05-23
2023-02-28