เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


คัดเลือกกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนท้องถิ่น


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม คณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม เพื่อคัดเลือกกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตลุ่มน้ำมูล ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำป่าสัก และลุ่มน้ำบางปะกง ของจังหวัดนครราชสีมา ณ โรงแรมรายา แกรนด์ จังหวัดนครราชสีมา

2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-07
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-09
2022-05-05