เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดอัคคีภัย


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม พร้อม พนักงานเจ้าหน้าที่จาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมให้กำลังเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ในการเป็นวิทยาการในการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดอัคคีภัยภายในฝ่านทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี

2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-07
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-09
2022-05-05