เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


มอบกระเช้า เนื่องในโอกาสย้ายตำแหน่ง ผู้อำนวยการ และ รองผู้อำนวยการ


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. นายศรัณยู เกี้ยวกลาง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และ นายพุทธินันท์ ฉัตรกระโทก ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนโยธินนุกูล เข้ามอบกระเช้าแก่ นางศุภาณัน คงเกษมภิบาลนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม และ นายกิตติศักดิ์ พิลาศเอมอร ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เนื่องในโอกาสย้ายตำแหน่ง ผู้อำนวยการ และ รองผู้อำนวยการ ณ ห้องนายกเทศมนตรี สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนคราาชสีมา

2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-07
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-09
2022-05-05